Ασύρματο κοντρόλ για ταινίες LED μέχρι 216watt. Το κοντρόλ είναι μικρό και έυχρηστο. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα τις ταινίας σας σε όλα τα χρώματα που εμφανίζονται στο κοντρόλ, να αυξομειώσετε την ένταση φωτεινότητας, να το βάλετε σε άσπρο χρώμα και να βάλετε διάφορα προγράμματα. Στην συσκευασία υπάρχει ο πομπός, ο οποίος συνδέεται με το τροφοδοτικό...

30,00 €

Τροφοδοτικό 25watt. Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 3 μέτρων 7,2w/μετρο (21,6watt)

10,80 €

Τροφοδοτικό 25watt. Το προϊόν αυτό είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 3 μέτρων 7,2w/μετρο (21,6watt)

16,27 €

Τροφοδοτικό 60watt. Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 8 μέτρων 7,2w/μετρο (57,6watt)

15,87 €

Τροφοδοτικό 60watt. Το προϊόν αυτό είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 8 μέτρων 7,2w/μετρο (57.6watt)

34,72 €

Τροφοδοτικό 120watt. Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 8 μέτρων 14,4w/μετρο (115,2 watt)

22,81 €

Τροφοδοτικό 120watt. Το προϊόν αυτό είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 8 μέτρων 14,4w/μετρο (115,2 watt)

59,52 €

Τροφοδοτικό 180watt. Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 12 μέτρων 14,4w/μετρο (172,8 watt)

30,75 €

Τροφοδοτικό 180watt. Το προϊόν αυτό είναι αδιάβροχο.Παράδειγμα: Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό μπορεί να υποστηρίξει δηλαδή μια ταινία LED 12 μέτρων 14,4w/μετρο (172,8 watt)

85,31 €
Προβάλλονται 1 - 9 από 9 αντικείμενα